Fire Emblem

Fire Emblem

Friday, January 31, 2014

Chán game lại mua

(Up ngay mùng 1)

Mở màn năm mới
Amane Suzuha - Alter vẫn luôn đẳng cấp
Hàng nóng, artwork từ illustrator yêu thích
Cast-off


Shinobu Donut.

Mouse pad


 ______  _______________________
Chuyển sang sắt thép
"The torn of darknes howls, and as the imperial capital trembles
The warrios come dancing out, loudly singing a song of love
."


"Geki Teikoku Kagekidan !!!" Tên em là hoa anh đào
 


......

"Buster Collider !!!"

Vẫn Alt-Wei nhưng lần này hàng Volks.
 Mấy em PVC...

 ...và 1 số em mech cận cảnh hơn


______________________________________
Lần đầu múc bên Tokyo Otaku Mode.
Mage Moe Moe 
 
Tranh vải B2

______________________________________
Cuối show diễn là

Mỹ nhân và siêu xe

Cuối cùng chúc anh em năm mới vui vẻ trẻ khỏe để tiếp tục đua đòi nhé.

No comments:

Post a Comment